واژه EPT مخفف English Proficiency Test  است و آزمونی برای سنجش سطح زبان دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد که به مدرک آن در دو مرحله نیاز دارند:

مرحله اول هنگام آزمون جامع و مرحله دوم زمان فارغ‌التحصیلی می‌باشد. تمامی دانشجویان دکتری این دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرک بین‌المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه، موظف به شرکت در آزمون EPT  و کسب حداقل نمره قبولی در آن هستند. طبق آخرین مصوبه دانشگاه  آزاد اسلامی حداقل نمره مشروط برای آزمون جامع معادل ۸۰% نمره قبولی می‌باشد که به تفکیک در جدول زیر شرح داده شده است.

جدول حد نصاب نمرات زبان آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد

نام آزمون حداقل نمره قابل قبول حد نصاب نمره مشروط
EPT-IAU ۵۰ ۴۰
TOEFL-IBI ۶۵ ۵۲
TOEFL-PAPER BASE ۵۲۰ ۴۱۶
MCHE و MSRT ۶۵ ۵۲
TOLIMO ۵۴۰ ۴۳۲
IELTS ۶

سطح دشواری این آزمون قابل مقایسه با TOEFL Pbt است ولی بخش شنیداری و نگارش را ندارد. این آزمون شامل ۱۰۰ سوال است که ۲۵ سوال واژگان ،۴۰ سوال ساختار و ۳۵ سوال درک مطلب است. تعداد شرکت در این آزمون محدودیت ندارد و داوطلب می‌تواند تا زمان کسب حد نصاب قبولی در آزمون شرکت کند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش و پژوهش دانشگاه آزاد،منابع آزمون بشرح زیر می‌باشد:

Longman Preparation for the TOEFL (The Paper – based)

Barron’s Essential Words for TOEFL

۱۱۰۰ Words You Need to Know

۵۰۴ Essential Words

TOEFL Reading Flash (2001)

مدرک این آزمون از زمان اخذ دو سال اعتبار دارد، اما در خارج از کشور فاقد اعتبار بین‌المللی است.

*** اطلاعات بیشتر دوره‌های آمادگی آزمون EPT ***

دوره amos

دوره lisrel

آموزش پایان نامه نویسی

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است