اطلاعات کامل دورهاین دوره برای تمام افرادی مورد نیاز است که در بورس بوده اندو یا قصد دارند وارد بورس شوند تا بتوانند با روانشناسی بازار آشنا شوند. حتی برخی افراد که از تحلیل بنیادی و تحلیلگری تکنیکال استفاده میکنند، اشتباهاتی انجام می دهند که در این دوره این مسائل را خواهید آموخت. باید بدانید تفاوت زیادی بین تحلیل گر حرفه ای و معامله گر حرفه ای وجود دارد. هر شخصی بعد از مدتی به یک تحلیل گر حرفه ای تبدیل می شود و یا می تواند از تحلیل های حرفه ای استفاده کند اما تعداد محدودی می توانند معامله گران حرفه ای شوند. چیزی که باعث این تمایز می شود همان روانشناسی بازار بورس است. در بازار بورس نیمی از اشتباهاتمان بخاطر این است که زمانی که باید فکر کنیم، احساس میکنیم و زمانی که باید احساس کنیم، فکر میکنیم. زمانی که شکست میخورید، این شکست بایستی نیروی خفته شما را بیدار کند.


ویژگی های دوره

– شناخت مبانی مالی و رفتاری در بازار بورس
– بررسی بزرگترین و پرتکرارترین اشتباهات رفتاری در خرید و فروش سهام
– ایجاد آگاهی در مورد ضعفهای احساسی در خرید و فروش سهام
– ایجاد آگاهی در مورد هیجانات کاذب بازار بورس
– شناخت روش های تصمیم گیری معقول و به دور از احساس در بازار بورس

سرفصل آموزشی

1. شناخت مبانی علم مالی رفتاری
2. منطقی بودن در مقابل عقلایی بودن
3. شناخت مهمترین اشتباهات رفتاری در خرید و فروش سهام
4. شناخت مبانی ورود و خروج از بازار
5. نمونه هایی از خرید و فروش احساسی

برنامه کلاسها

نام دوره کد هزینه خرید/جزئیات
حضوری کد A ۱,4۰,۰۰۰ ثبت نام
غیر حضوری کد c  ۹۰,۰۰۰ ثبت نام

محصولات مرتبط با دوره

عکس و فیلم دوره های پیشین

فرم نظرات

دیدگاهتان را بنویسید