آموزش نرم افزار SPSS (جلسه هشتم )

آزمون‌های میانگین در SPSS:

آزمون‌های t برای تعیین اختلاف معناداری میانگین یک گروه با یک مقدار پیش‌فرض و یا میانگین دو گروه به کار می‌رود. سه آزمون t که کاربرد بسیاری دارند به صورت زیر می‌باشند:

۱-آزمون t یک جمله‌ای One sample t – test: زمانی استفاده می‌شود که میخواهیم بدانیم که آیا میانگین جامعه‌ای که از روی آن نمونه را برداشتیم، برابر با میانگین ادعا شده است یا نه؟

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌ی compare Means و one-sample T Test را انتخاب کنید. متغیر withadd را به سمت راست انتقال دهید و در فیلد مربوط به Test Value میانگین مورد آزمون را وارد کنید.

آموزش نرم افزار SPSS

اگر روی دکمه‌ Options… می توانید سطح آزمون را تعیین کنید:

آموزش نرم افزار SPSS

۲ -آزمون t جفت نمونه‌ای Paired sample t – test: زمانی به کار می‌رود که داده‌های ما تنها از روی یک گروه برداشته شده باشند.

از منوی Analyze به ترتیب Compare Means و…Paired-Samples T Test را انتخاب کنید. متغیرهای withadd و without را به سمت راست انتقال دهید: سپس روی ok کلیک کنید تا خروجی نمایش یابد.

آموزش نرم افزار SPSS

۳ -آزمون t گروه‌های مستقل Independent samples t – test:

استفاده از این آزمون زمانی مناسب است که بخواهیم میانگین‌های دو مجموعه داده‌ی مستقل را با هم مقایسه کنیم.

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌های Descriptive Statistics و Explore را انتخاب کنید. متغیرهای Without و With add را به قسمت Dependent List و متغیر Car type رابه قسمت Factor List انتقال دهید.

آموزش نرم افزار SPSS

سپس روی دکمه‌ … Plots کلیک و گزینه‌ Normality Plots With tests را انتخاب نمایید و روی Continue کلیک کنید و در پایان روی ok کلیک کنید:

آموزش نرم افزار SPSS

در پایان روی Ok کلیک کنید تا خروجی نمایش یابد. 

مطالب مرتبط :

کارگاه آموزشی مدیریتی

دوره spss

آموزش نرم افزار های مدیریتی

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است