استراحت اولویت اول دانشجویان، تأثیر اوقات فراغت بر روند تحصیلی :همواره توصیه دانشمندان به تمامی افرد جامعه استراحت به موقع و به میزان  کافی  می‌باشد و در کنار استراحت کردن داشتن اوقات فراغت و دوری از تنش و استرس تأکید شده است.

به تازگی در مقاله‌ای که نتایج تحقیقات مرتبط با تأثیرات اوقات فراغت مانند ورزش کردن بر بهبود روند تحصیلی دانشجویان که به قلم آقای احمد زاکانی نوشته شده است به بررسی اهمیت استراحت کردن و تأثیر اوقات فراغت بر روند تحصیلی پرداخته شده است.

نتایج حاصله از تحقیق حاضر حاکی‌ از آن است که میانگین ساعت‌های اوقـات فـراغت پسران حدود یک ساعت در روز، به هنگام ایام تابستان‌ و ‌تعطیلات‌ بیشتر از دختران است که به‌نظر مـی‌رسد دخـتران دانـشجو به دلیل دارا بودن‌ مشغله‌های‌ ناشی‌ از زندگی و وظایف خانوادگی و اجتماعی، ساعت‌های فراغت آنـان در تـابستان و ایام تعطیلات نسبت به پسران‌ کمتر بوده است. اطلاعات حاصله از تـحقیق حاضر نشان می‌دهد که بیشتر نمونه‌های پسر خوابگاه را و بیشتر نمونه‌های دختر منزل را بـه عـنوان محل‌گذران اوقات فراغت انتخاب مـی‌کنند.

در خصوص شیوه‌های گذران اوقات فراغت در ایام تحصیل، نتایج تحقیق نشان مـی‌دهد کـه استراحت و تماشای‌ تلویزیون‌ به ترتیب بـالاترین مقادیر را به خود اخـتصاص داده اند. این موضوع حاکی از نقش مـؤثر تـلویزیون به عنوان یک وسیلۀ ارزان قـیمت، کم هـزینه و سرگرم‌کننده جهت پرکـردن اوقـات فراغت دانشجویان است.

لازم به ذکر است که، این مقاله در نشریه مطالعات مدیریت ورزشی منتشر شده است.

استراحت اولویت اول دانشجویان

با توجه به مقاله یاد شده و سایر تحقیقات انجام شده فراهم ساختن شرایطی برای بهره‌مندی از اوقات فراغت مناسب دانشجویان (دختر و پسر)، علاوه بر جبران برخی مشکلات روحی روانی دانشجویان به علاقمندی آن‌ها نسبت به ادامه تحصیل نیز تأثیرگذار است.

کارگاه آموزشی مدیریتی

دوره spss

آموزش نرم افزار های مدیریتی

دوره amos

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است