اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر به دانشگاه ها اعلام شد.

اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر به دانشگاه ها اعلام شد. دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، جدول ۱۸ عنوان اولویت این ستاد را برای مشارکت پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور اعلام نمود.

  تمامی مراکز علمی و دانشگاهی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی و مادی می توانند نسبت به انتخاب یکی از اولویت‌های پژوهشی این سازمان در راستای همکاری پژوهش به صورت مشترک اقدام نمایند .

هدف از اجرای اولویتهای پژوهشی

هدف از اجرای  اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر به دانشگاه ها  سهیم شدن مراکز دانشگاهی کشور در پیشبرد اهداف موضوع مبارزه با مواد مخدر در کشور است.

ردیف

عنوان

۱

نظام جامع پرسشگری از زندانیان ورودی به زندان ها و شناخت علل و عوامل مرتبط با گرایش به جرائم مواد مخدر – پژوهش کیفی در استان تهران

۲

مطالعه تطبیقی با سایر کشورها در امر مبارزه : انواع برخورد با مجرمان، مجازات ها، نحوه برخورد با انواع مواد و سیاست‏های کاهش تقاضا

۳

ارزیابی سریع سوء مصرف مواد در استان تهران (RSA)

۴

ارزیابی مواد قانونی  مندرج در برنامه ششم توسعه در عرصه  مبارزه (سال اول ۹۶)

۵

آسیب شناسی امر مبارزه طی ۳۷ سال اخیر(مطالعه کیفی)

۶

ارزیابی عملکرد دستگاههای امر مبارزه (مقابله با عرضه- کاهش تقاضا) در ابعاد مختلف با تاکید بر آسیب شناسی ساختار دستگاه ها – مطالعه کیفی

۷

علل و عوامل موثر در دسترسی آسان به مواد در جامعه

۸

علل و عوامل موثر در بروز اعتیاد

۹

میزان اثربخشی قانون مبارزه با مواد مخدر

۱۰

حوزه زنان (روند اعتیاد – صیانت- مداخلات)

۱۱

بررسی اثربخشی مجازات اعدام از دیدگاه سایر کشورها و کشور ایران

۱۲

بررسی عوامل ماندگاری در ترک اعتیاد

۱۳

تاثیر رژیم غذایی در ترک اعتیاد

۱۴

تاثیر ژنتیک و وراثت در اعتیاد

۱۵

تاثیر عوامل محیطی، مناسبات و ارتباط در ترک اعتیاد

۱۶

بررسی هزینه فایده سیاست های امر مبارزه و هزینه ‏های صورت پذیرفته (در چهار رکن) و تاثیر آن در کشور

۱۷

ارزیابی میزان اثر بخشی روش‏های درمان معتادان

۱۸

تبیین کانون‏های اصلی درمان و پیشگیری از اعیاد با در نظر گرفتن مؤلفه ‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …

اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر به دانشگاه ها اعلام شد.

اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر به دانشگاه ها اعلام شد.

دوره های موسسه نوین

 

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است