بازگشایی درب دانشگاه های برتر :مراسم «درب های باز» همانند سال های گذشته در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه های برتر با هدف آشنایی با رشته های تحصیلی برگزار می شود.

 مراسم روز «درب های باز» امسال نیز در دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های برتر با هدف انتخاب رشته آگاهانه برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته برگزار می شود.

بازگشایی درب دانشگاه های برتربازگشایی درب دانشگاه های برتر

در سال جاری این مراسم در دانشگاه های برتری مانند صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، الزهرا(س)، علم و صنعت، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

باتوجه به اینکه زمان انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۷ از ۱۵ مردادماه تا ۲۰ مردادماه برگزار می شود بنابراین دانشگاه های کشور با برگزاری مراسم «درب های باز» زمینه انتخاب صحیح و آگاهانه را برای دانش آموزان فراهم می کنند.

جدول دانشگاه های برتر برگزار کننده روز «درب های باز»
ردیف دانشگاه زمان برگزاری
۱ صنعتی اصهفان ۱۴ و ۱۵ مرداد
۲ تهران برگزار شده
۳ الزهرا(س) ۱۵ مرداد
۴ علم و صنعت ۱۴ مرداد
۵ صنعتی امیرکبیر ۱۳ و ۱۴ مرداد
۶ صنعتی شریف دهه دوم مرداد
۷ فردوسی مشهد ۱۴ تا ۱۷ مرداد

این مراسم با هدف توسعه ارتباط فضای دانشگاهی با جامعه، آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با رشته های تحصیلی، آشنایی داوطلبان با امکانات و زیرساخت های علمی و آموزشی دانشگاه ها و آشنایی با فضای فرهنگی و دانشجویی این مراکز برگزار می شود.

لیست دوره های موسسه  آموزشی نوین

نرم افزار های تحلیل آماری | دوره مجازی | کارگاه آموزشی مدیریتی | دریافت مدرک معتبر |آموزش نرم افزارهای مدیریتی| نرم افزارهای مدیریتی | دوره آنلاین | بازگشایی درب دانشگاه های برتر

بیشتر بخوانید

__________________________________

 

مطلب قبلیمطلب بعدی