برنامه پنج ساله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در راستای برنامه پنج ساله دانشگاه رونمایی شد.

 امین مقدسی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در مراسم رونمایی از برنامه پنج ساله این دانشکده گفت: حرکت منظم بر پایه یک برنامه استراتژیک راهبردی عامل دستیابی سازمان‌ها به اهدافشان است.

وی افزود: دانشکده ادبیات با الگوبرداری دقیق از برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه، به عنوان یک سند بالادستی، برنامه‌ای اختصاصی تنظیم کرده است تا در حرکت دانشگاه به سوی اهداف بلند مدتی که مد نظر دارد، همسو باشد.

مدیر کل برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه تهران

احسان چیت ساز مدیر کل برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه تهران نیز در این مراسم بر جایگاه علوم انسانی در پذیرش دانشجویان خارجی تاکید کرد و افزود: سهم دانشکده ادبیات در بین المللی سازی و حضور جهانی بسیار حائز اهمیت است.

دوره های آموزشی نوین

دوره msrt

دوره ept

 

 

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است