وزارت علوم اعلام کرد:  به منظور پیوند اقتصاد مقاومتی با نظام آموزشی، پروژه‌های  تعریف  شده‌ای را  نهایی کرده‌ایم و در اختیار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار داده  شده است.

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست اقتصاد مقاومتی (Resilience Ecommerce) به معنای اقتصادی می‌باشد که پایداری کامل در برابر شوک‌ها و نوسانات و تلاطمات دارد؛ از این رو در صورتی که محور اصلی حرکت ما اقتصاد مقاومتی نباشد، آسیب پذیری قبل را خواهیم داشت. اقتصاد دانش‌بنیان، موتور پیشران اقتصاد مقاومتی است و در اقتصاد دانش‌بنیان نقش و جایگاه آموزش عالی، سهم پژوهش و جایگاه علم و فناوری تعیین شده است، ضمن آن که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری سهم جدی و اساسی در این اقتصاد خواهند داشت. بر این اساس در صورتی که صنایع بزرگ کشور روش سنتی را در پیش بگیرند و همچون گذشته اقدام به واردات تجهیزات کنند، تحول اساسی در آنها رخ نخواهد داد و نقش دانشگاه‌ و مراکز پژوهشی و فناوری در انتقال فناوری باید به صورت کاملاً جدی تقویت و عملیاتی شود.

  • ایجاد کارگروه اقتصاد مقاومتی

ایجاد تیم‌هایی برای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از عوامل برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

  • تبیین شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان

برنامه‌های تحقق یافته اقتصاد مقاومتی در ستاد مربوطه مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و برنامه‌ها و پروژه‌هایی که از سوی وزارت علوم تعریف شده، در قالب پیشنهادات وزارت علوم برای تائید و تصویب به این ستاد ارسال می‌شود. پس از تصویب نهایی این پیشنهادات، انتظار دولت از وزارت علوم این است تا در قالب این پروژه‌ها و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دست یابد.

  • اقدامات برای تبدیل ایده به ثروت

از اساسی‌ترین اقدامات وزارت علوم برای تبدیل علم به ثروت، محقق کردن قانون شرکت‌های دانش بنیان می‌باشد و مسئولیت اصلی اجرای این قانون بر اساس قوانین کشور بر عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است که برای این منظور در مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد اقدام به تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز می‌کند. تجهیزات آزمایشگاهی موجود در مراکز دانشگاهی کشور مطلوب ارزیابی نمی‌شود و در حال حاضر ۳۸ پارک علم و فناوری و حدود ۱۸۰ مرکز رشد در کشور ایجاد شده است که روند رو به رشدی دارند، ولی نیاز به آمایش فناوری در پارک‌های علم و فناوری می‌باشد که بدین منظور اقدام به ارزیابی پارک‌های علم و فناوری شده است.

  • مهمترین گلوگاه‌های تبدیل علم به ثروت

در کشور مهمترین گلوگاه مسیر، کم بودن تقاضا برای محصولات دانش بنیان است. درحال حاضر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد حدود ۴ هزار شرکت دانش بنیان ایجاد شده است که نظر مشترک تمام آنها کم بودن مشتری برای محصولات دانش‌بنیان است. همچنین کم بودن سرمایه‌گذاری ریسک پذیر در کشور، دومین گلوگاه در این زمینه عنوان شده که در نظام بانکی ما هنوز تمایلی به سرمایه گذاری در حوزه‌های علمی نیست؛ هر چند که حرکت به این سمت تا حدودی آغاز شده است.

  • اعتبارات مورد نیاز برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت اقتصاد دانش‌بنیان

مسلماً مرجعیت علمی شدن کشور در گرو دانش‌بنیان شدن آن است و این مسئله لازمه سرمایه‌گذاری دیگر کشورها بر پتنت و فناوری‌های ما می‌باشد. همانطور که از اتاق خالی نمی‌توان انتظار تولید علم را داشت؛ پس نیاز است تا زیرساخت‌ها فراهم شود و شبکه‌های آزمایشگاهی و ارتباطات بین‌المللی نیز تقویت شوند تا بتوان به موفقیت‌هایی درخور توان علمی کشور و جوانان با استعداد این مرز و بوم دست یافت.

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است