تأیید ۹۳درصد رشته های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم . معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ۳ الی ۴ هزار رشته دانشگاه آزاد در دفتر گسترش وزارت علوم بررسی شد ه و حدود ۹۳ درصد رشته های این دانشگاه تایید شده است .

مجتبی شریعتی نیاسر با اشاره به ساماندهی آموزش های مهارتی گفت: قرار است با ساماندهی موسسات مهارتی، وضعیت آموزش های مهارتی شکل بهتری پیدا کند.

تأیید ۹۳درصد رشته های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم

وی ادامه داد: آموزش مهارتی ،علیرغم آنکه ما دو دانشگاه مهم مهارتی در کشور داریم آن گونه مورد توجه نبوده و باید در داخل کشور به این مساله بیشتر توجه شود تا هم هدفمند و هم ماموریت گرا شود.

معاون آموزشی وزیر علوم درباره بررسی رشته های دانشگاه آزاد نیز گفت: تمام رشته های دانشگاه آزاد در دفتر گسترش بررسی شده و با توافق و تفاهم جمع بندی شده، مشکلی هم در این زمینه نداریم.

وی افزود: ۳ الی ۴ هزار رشته دانشگاه آزاد در دفتر گسترش وزارت علوم بررسی شده یعنی حدود ۹۳ درصد رشته های این دانشگاه تایید شده و کاملا هم در تفاهم هستیم.| تأیید ۹۳درصد رشته های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم

تأیید ۹۳درصد رشته های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم

 تأیید ۹۳درصد رشته های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم

موسسه نوین

موسسه نوین راهنمای شما در جهت ایجاد اشتغال می باشد،می توانید با کسب مهارت لازم در دوره های آموزشی نوین در ایجاد اشتغال برای خود و دیگران موثر واقع شوید .

 لیست دوره های موسسه نوین

جهت درخواست دوره های آموزشی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید :

فرم مشاوره

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است