تحلیل بخش درک مطلب آزمون ۲۵ تیر ماه زبان دکترای دانشگاه آزاد (EPT) بشرح زیر می‌باشد:

passage 1

تست ۸۶:                                                                             too … stress

 از آنجایی که کلمه‌ی stress غیرقابل شمارش است گزینه much صحیح می باشد.

تست ۸۷:                                                                              can lead …     

با توجه به جمله‌ی قبل به  living with stress بازمی‌گردد و گزینه it پاسخ می‌باشد.

تست ۸۸:                          including inappropriate or misdirected emotions

کلمه‌ی قبل از جای خالی به مسائل روان‌شناسی که شامل … باز می‌گردد و including پاسخ صحیح می‌باشد.

تست ۸۹:                                                                 in combination with

حرف اضافه‌ی combination with، گزینه in می‌باشد.

تست ۹۰:                                                                          reduce stress

این گزینه باید براساس معنی جمله انتخاب شود، پس کاهش استرس مرتبط با جمله و پاراگراف می‌باشد لذا گزینه reduce صحیح می‌باشد.

تست ۹۱:                                                  their psychological functioning

به people در ابتدای جمله باز می‌گردد لذا باید ضمیر their انتخاب گردد.

تست ۹۲:                                                     different forms of relaxation

با توجه به معنی جمله، می‌گوییم که انواع مختلفی ازrelaxation وجود دارند

تست ۹۳:                                                           Although each of these

تنها این کلمه‌ مناسب با جمله می‌باشد، در ضمن in fact بعد از خود comma می‌گیرد.

In spite of بعد ازخود عبارت اسمی می‌گیرد و whenever هیچ مفهومی ندارد.

تست ۹۴:                                                                                 to relax 

چون هدف از انجام کاری را بیان می‌کند، پس مصدر با to بهترین گزینه با توجه به معنای جمله خواهد بود.

تست ۹۵:                                                          ….. since the body and

در جمله به معنای”چون” می‌باشد و بهترین گزینه از لحاظ معنایی می‌باشد.

برای پاسخ به Cloze test دقت کنیم که بیشتر مواقع، بحث‌های گرامری با خواندن کلمات قبل از جای خالی و بعد از جای خالی، بدون خواندن کلمه به کلمه‌ی متن، ما را به راحتی در جواب دادن به سؤالات کمک می‌کند. فراموش نکنید که با اختصاص زمان کم و داشتن صبر و تمرکز در این بخش به راحتی به %۸۰ سؤالات موجود در این بخش که ۱۵ سؤال است می‌توانید در زمان مناسب پاسخ دهید.

Passage 2

در این قسمت فقط نیاز به خواندن و پاسخ دادن سؤالات بیشتر از طریق مفهوم می‌باشد و نمی‌توانیم از قسمت گرامری برای پاسخ به این ۵ سؤال بهره بگیریم.

ترجمه متن:

زمانی که دوتیم در یک رقابت ورزشی به طور یکسان رقابت کنند، تیمی که لباس قرمز را به تن می‌کند احتمال برد بیشتری را براساس یک مطالعه‌ی جدید دارد.

طبق یافته‌های آقای راسل هیل که یک انسان‌شناس بریتانیایی است و با همکاری رابرت بارتون از دانشگاه دورهام، بعداز بررسی (study) نتایج مسابقات بوکس انفرادی، کشتی گرک رومن و مسابقات (matches) کشتی‌کج در بازی‌های المپیک.

مطالعات این دو فرد نشان می‌دهد که زمانی که رقیبی به طور یکسان با رقیب خود به لحاظ تناسب اندام (fitness) و مهارت باشد، آن ورزشکاری که لباس قرمز به تن می‌کند احتمال برد بیشتری را دارد. هیل و بارتون گزارش می‌کنند که زمانی که یک مبارز به مراتب از رقیب خود برتری دارد، رنگ(color) تأثیر مهمی بر روی نتیجه ندارد. با وجود این، زمانی که فقط اختلاف جزئی بین آنها باشد، تلاش (effort) رنگ عامل مکفی ‌می‌باشد تا توازن را برقرار کند. انسان‌شناسان براین باورند که تعداد دفعاتی که بازیکنان با رنگ قرمز برنده می‌شوند صرفاً تصادفی نیست، بلکه این نتایج به لحاظ آماری دارای اهمیت هستند.

 تحلیل آزمون زبان

دوره اموزش اماری   /   کارگاه اموزش مدیریتی  /   اموزش پایان نامه نویسی  /   اموزش مقاله نویسی 

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است