در کشورهای پیشرفته و مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان، تحولات اقتصادی وابسته به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌باشد و دانشگاه‌ها مبدأ و زمینه‌ساز تحولات بزرگ اقتصادی هستند؛ همچنین دانشگاهی که نتواند اثربخشی در محیط پیرامون خود داشته باشد، مسلماً در پیشرفت و اصلاح جامعه اثر نخواهد داشت. در اینگونه دانشگاه‌ها، میزان بالایی از درآمد دانشگاه‌ها از محل فروش فناوری‌های نو، قراردادهای ارتباط با صنعت و فروش دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان برآمده از دل دانشگاه تامین می‌شود که علی‌رغم ایجاد ارزش افزوده بالا، در اقتصاد و کارآفرینی آن کشور نقشی مثبت ایفا می‌کند.

اقتصاد-دانش-بنیان

ضرورت اصلاح رویکرد فرهنگی به سوی اقتصاد دانش بنیان

با توجه به تغییرات در بودجه حمایت از پژوهش در سال جاری در کشور، باید توجه داشت که همچنان سایه افکنی بودجه دولتی بر پژوهش، راندمان کافی را نخواهد داشت و مادامی که بخش خصوصی، ارزش حضور در عرصه پژوهش کشور را درک نکند، پژوهش نمی‌تواند فراهم کننده زمینه تحول کشور باشد. لذا تحقق این اقتصاد نیازمند تغییر رویکرد و اصلاح اساسی در دیدگاه و فرهنگ عمومی جامعه است و از جمله اصلی‌ترین فضای نیازمند تغییر رویکرد به سمت اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه می‌باشد و باید  فرهنگ نگریستن به جوانان بعنوان سرمایه و عامل تحقق اقتصاد دانش بنیان، در کشور شکل بگیرد.

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است