جذب مدرس :موسسه اموزشی نوین جهت افزایش دوره های آموزشی اقدام به جذب مدرس می نماید، لطفا جهت همکاری باموسسه در برگزاری کلاس ها ،فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما با توجه به رزورمه کاری اقدام به جذب مدرس نمایند.

فرم درخواست دوره اموزشی