جزئیات برنامه «غلامی» برای ارائه به مجلس/۷محور تغییر آموزش عالی : برنامه وزیر پیشنهادی علوم برای مدیریت آموزش عالی کشور بر پایه ۷ شاخص و ۴ چشم انداز ترسیم شده است.

۷محور تغییر آموزش عالی

 برنامه منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم که به دولت ارائه شده بر پایه ۷ شاخص نظام تدبیر آموزش، پژوهش و فناوری، نظام آموزش عالی شایسته محور، توانمندساز و کارآمد، نظام فرهنگی انسان ساز و اخلاق مدار، نظام علم، فناوری و نوآوری بومی و اثر بخش در پیشرفت و عدالت، توسعه سرمایه های انسانی آموزشی، پژوهشی و فناورانه، توسعه مشارکت و همکاری های ملی و بین المللی و توسعه زیر ساخت های کلیدی و شتاب بخش تدوین شده است.

هریک از برنامه های ۷ گانه وزیر پیشنهادی علوم دارای شاخص های متعددی است که این شاخص ها براساس اسناد بالادستی کشور تدوین و ترسیم شده است.

همچنین در برنامه پیشنهادی منصور غلامی تمدن سازی اسلامی – ایرانی، دانشگاه جامعه محور، جامعه متعالی، برخوردار و دانش بنیان و اقتصاد مقاوم و رقابت پذیر به عنوان ۴ چشم انداز اصلی آموزش عالی تعیین شده است.

جزئیات برنامه وزیر پیشنهادی علوم به شرح زیر است:

۷محور تغییر آموزش عالی

باز تعریف نقش زیر نظام های آموزشیاز شاخص های وزیر پیشنهادی علوم برای فعالیت در نظام تدبیر آموزش است.

۷محور تغییر آموزش عالی

۷محور تغییر آموزش عالی

وزیر پیشنهادی علوم در حوزه فرهنگی نیز ۱۵ محور را تدوین و اعلام کرده است که فعال سازی کرسی های نظریه پردازی و صیانت و پیاده سازی منشور حقوق دانشجویان، اساتید و پژوهشگران از مهم ترین این محورها بشمار می رود.

۷محور تغییر آموزش عالی

۷محور تغییر آموزش عالی

تدوین نظام انگیزشی برای فعال کردن اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انجام پژوهش های مسئله محور از برنامه های وزیر پیشنهادی علوم در حوزه نظام علمی و فناوری بشمار می رود.

۷محور تغییر آموزش عالی

در این برنامه به موضوع پایش مستمر ثمر بخشی کیفی آیین نامه های ارتقا و ترفیع اعضای هیات علمی نیز توجه جدی شده است.|۷محور تغییر آموزش عالی

۷محور تغییر آموزش عالی

۷محور تغییر آموزش عالی

یکی از برنامه های ۷ گانه وزیر پیشنهادی علوم مربوط به حوزه توسعه مشارکت و همکاری های ملی و بین المللی است که در این حوزه به فعالیت دانشگاه ها، اعضای هیات علمی و روند جذب دانشجویان خارجی توجه شده است. | ۷محور تغییر آموزش عالی

۷محور تغییر آموزش عالی

۷محور تغییر آموزش عالی

 لیست دوره های موسسه نوین

جهت درخواست دوره های آموزشی آنلاین موسسه آموزشی نوین لطفا تماس گرفته یا فرم زیر را تکمیل نمایید :

موبایل

۰۹۳۷۹۶۶۴۶۰۸

فرم مشاوره

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است