در اواسط مرداد ماه جشنواره وب سایت‌های کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌گردد و در آن به برترین بنگاه‌هایی که وب سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تمام بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری که دارای وب سایت هستند در این جشنواره شرکت خواهند کرد. در حقیقت  دسترسی به آمار تعداد بنگاههایی که دارای وب سایت هستند از طریق این جشنواره امکان پذیر خواهد شد.

در طراحی این نشان از ترکیب دو مفهوم انتزاعی تعاملات الکترونیکی و فعالیت بنگاه‌ها الهام گرفته شده است و پس از ارزیابی شرکت کنندگان به تشخیص هیئت ارزیاب طی مراسمی به منتخیبن حائز شرایط در هر بخش اهدا خواهد شد. ارزیابی بنگاه‌هایی که وب سایت دارند و قرار است ۳ نشان برتر به آنها اعطا شود بر اساس  ۷۰ شاخص محتوایی، به روز رسانی، محتوایی، عملکردی و فناوری است.می‌توان از مهمترین نتایج برگزاری این جشنواره‌ها برنامه‌ریزی و اقدام برای حمایت بنگاه‌ها در بکارگیری از ابزار فناوری اطلاعات نظیر تسهیلات خرید تجهیزات فناوری اطلاعات است.

بی شک یکی از عوامل مؤثر در موفقیت کسب و کارهای امروزی، حضور موفق و تأثیرگذار در دنیای مجازی است و اولین و مهمترین ابزار حضور و فعالیت هر بنگاه تجاری در فضای الکترونیکی نیز پورتال و وب سایت یک بنگاه به شمار می‌رود. هدف از برگزاری چنین جشنواره‌هایی، معطوف کردن توجه مدیران فناوری اطلاعات در واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی به وضعیت پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارا بودن شرایط و قابلیتهای لازم برای پیشبرد اهداف کسب و کار بنگاه در فضای مجازی، به ویژه در عرصه تعاملات بین المللی و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها است. این جشنواره بر اساس اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است