ساخت سطوح فلزی با خاصیت ابر آبگریزی

پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت ایران نمونه‌های آزمایشگاهی از سطوح فلزی ساخته‌اند که دارای خاصیت ابرآبگریزی است. آبدوستی یا آبگریزی از جمله خصوصیات فیزیکی سطحی یک ماده هستند.
این سطوح به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کاربرد اصلی آن‌ها در صنایعی نظیر تولید انرژی، انتقال حرارت، شیرین سازی یا نمک زدایی آب و ساخت پیل‌های سوختی باشد.

حمیدرضا طالش بهرامی  یکی از محققین  این پژوهش در توضیح روش ایجاد این خاصیت گفت: «بررسی سطوح طبیعی آبگریز نظیر برگ گیاه نیلوفر نشان می‌دهد که این سطوح از مواد چرب بخصوصی پوشانده شده است. علاوه بر این از زبری‌هایی در ابعاد میکرو و نانو نیز تشکیل شده‌اند. این دو عامل منجر به شکل گیری ابرآبگریزی (زاویه تماس سطح بالاتر از ۱۵۰ درجه) بر روی این مواد می‌شوند. برای ایجاد سطوح مصنوعی ابرآبگریز ایجاد این دو عامل بر روی سطح ضروری است. در مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته، برای ایجاد زبری از روش‌هایی همچون اچینگ، اکسیداسیون، رسوب‌دهی الکتریکی، لایه نشانی، ماشین کاری به روش ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ و غیره استفاده شده است. ما در این تحقیق از روش اکسیداسیون برای ایجاد ساختار میکرو/نانو استفاده کردیم. سپس با یک ماده با انرژی سطحی پایین، انرژی سطحی فلز کاهش داده شده و سطوح ابرآبگریزی ایجاد شده است.»

این تحقیقات از همکاری حمیدرضا طالش بهرامی- دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران- دکتر حمید صفاری- عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- و بهنام احمدی حاصل شده است. نتایج این کار در مجله‌ی Materials Letters با ضریب تأثیر ۲/۴۳۷ (جلد ۱۸۹، سال ۲۰۱۷، صفحات ۶۲ تا ۶۵) منتشر شده است.
کارگاه اموزشی مدیریتی
دوره ept
– دوره lisrel
– کارگاه آموزشی آماری
– دوره spss

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است