سامانه منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری (شاخص) توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران رونمایی شد. این سامانه جهت ارائه گزارشی از سازمان‌های ملی و جهانی که در زمینه پایش و ارزیابی علم و فناوری فعالیت می‌کنند، راه‌اندازی شده است و شاخص‌های ارزیابی، طبقه‌بندی موضوعی و معرفی منابع کلیدی اطلاعات آنها را به پژوهشگران و سیاست‌گذاران ارائه می‌دهند. سامانه شاخص، منابع اطلاعات داخلی اسناد را مانند کتاب، مقاله،‌ پایان‌نامه، رساله، گزارش دولتی، سند ملی، و طرح‌های پژوهشی معرفی می‌کند. پایگاه داده این سامانه،‌ به دو زبان فارسی و انگلیسی در میان شاخص‌های علم، فناوری، و نوآوری با کاربرد واژه‌های معادل و بازنمایی و پیوند به منابع جهانی و ملی جستجو می‌کند. هم‌چنین، کاربران نیز با پیشنهاد شاخص‌ها یا منابع اطلاعات  می‌توانند به بلوغ و روزآمدی «شاخص» کمک کنند. این سامانه با افزایش مشاهده‌پذیری و دسترس‌پذیری شاخص‌ها، سازمان‌ها و منابع اطلاعات پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری می‌تواند درگاهی برای سیاست‌گذاران و پژوهشگران این حوزه و تعامل آن‌ها با یکدیگر باشد.

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است