نرم افزارهای تحلیل آماری : امروز اکثر اساتید بزرگوار اعتراف دارند که برای انجام یک تحقیق علمی معتبر و به سرانجام رساندن پایان نامه نمی توان انتظار داشت که محقق و یا دانشجو (با گذراندن چند واحد درسی آمار) به تمامی روش های پیچیده آماری تسلط داشته باشد و خود به تنهایی بتواند با انواع نرم افزارهای آماری کارنموده و موضوعات آماری آن را نیز تجزیه و تحلیل نماید.

آشنایی با انواع نرم افزارهای آماری و شیوه تحلیل با این نرم افزارها، مشاوره و تفسیر خروجی آنها نیازمند گذراندن دوره های آموزشی می باشد .البته با توجه به شرایط و سبک زندگی افراد ،دوره های مورد نیاز را می توانند بگذرانند.

نرم افزارهای تحلیل آماری

موسسه آموزشی نوین ارائه دهنده انواع دوره های آموزشی آماری همچنین دوره های آموزشی انواع نرم افزارهای آماری با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی می باشد .

لیست نرم افزار های آماری موسسه نوین :

  • دوره آماریLISREL

  •  دوره آماری AMOS

  •  دوره آماریPLS

  •  دوره آماریR

  •  دوره آماریEVIEWS

  •  دوره آماریMAXQDA

  • دوره آماری ATLAS.T.

  • دوره آماری SPSS

لیست دوره های تحلیل آماری

لیست دوره های موسسه نوین

آموزش تحلیل آماری | دوره AMOS | کارگاه اموزشی مدیریتی | دریافت مدرک معتبر |آَموزش تحلیل آماری | نرم افزارهای مدیریتی | دوره آموزشی آماری | دوره آنلاین

جهت درخواست دوره های آموزشی آنلاین  و دوره های آماری موسسه آموزشی نوین لطفا تماس گرفته یا فرم زیر را تکمیل نمایید :

موبایل

۰۹۳۷۹۶۶۴۶۰۸

فرم درخواست دوره اموزشی