اطلاعات کامل دورهبسیاری از دانشجویان، اساتید و پژهشگران به خصوص در رشته‌های علوم انسانی نیاز به انجام پژوهش‌های پیشرفته و آزمون اثرات متغیرهای بسیاری دارند. کارگاه آموزش کاربردی لیزرل که توسط موسسه آموزش الکترونیکی نوین برگزار می‌شود مفاهیم اساسی درباره این نرم افزار و استفاده از آن را آموزش می‌دهد. نرم افزار لیزرل دارای دو قابلیت گرافیکی و برنامه‌نویسی است که البته روش برنامه نویسی مناسب‌تر از روش گرافیکی می‌باشد. در این کارگاه که تماماً بر جنبه‌های کاربردی این نرم افزار پرداخته شده و آموزش کامل نرم افزار لیزرل ارائه خواهد گردید.


ویژگی های دوره

– آموزش لیزرل به صورت کاربردی و عملی

– آموزش نحوه گزارش خروجی‌های لیزرل

– راهنمای کامل کار با بخش‌های مختلف لیزرل

سرفصل آموزشی

1.آشنایی با محیط لیزرل
2.آموزش ورود و تعریف داده
3.مقدمات لیزرل
4.آشنایی با مفاهیم پایه
5.تحلیل مسیر
6.تحلیل عاملی تاییدی
7.مدل یابی معادلات ساختاری

برنامه کلاسها

 

le>

تعداد جلسات هزینه (تومان) ثبت نام
کد A مهر ماه 200000 برگزار شد
کد B مهر ماه 200000 ثبت نام
کد A آبان ماه 200000 ثبت نام
کد B آبان ماه 200000 ثبت نام
کد A آذرماه 200000 ثبت نام
کد B آذرماه 200000 ثبت نام
کد A دی ماه 200000 ثبت نام
کد B دی ماه 200000 ثبت نام

عکس و فیلم دوره های پیشین

فرم نظرات

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است