آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان

اطلاعات کامل دورهصندوق‌های  سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان از جمله ارگانهای مالی جدید، به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی هستند که با رعایت ضوابط و معیارهای تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان شورای عالی بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شوند. فعالیت این صندوق‌ها توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شوند و تحت نظارت سازمان فعالیت می‌کنند. هدف از ایجاد این صندوق‌ها کمک به بخش مسکن با استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه و همچنین استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری​ موجود در بخش مسکن است. این صندوق‌ها علاوه بر این برای  جمع‌آوری سرمایه‌های اندک اشخاص حقیقی و یا حقوقی به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و اختصاص آن به ساخت پروژه ‌ساختمانی مشخص تعریف شده‌اند. واحدهای ساختمانی یاد شده در پایان عمر صندوق (و یا طی دوره فعالیت صندوق به‌صورت پیش‌فروش) به فروش می‌رسند و در نهایت سود ناشی از این فعالیت بین مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان عمر صندوق تقسیم می‌شود. بنابراین توجه داشته باشید که این صندوق، واحدهای ساختمانی خود را مستقیماً به سرمایه‌گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق اهدا نمی‌کند بلکه واحدهای ساختمانی را با رعایت مقررات، از طریق برگزاری مزایده به بهترین خریدار واگذار می‌کنند. در این دوره آموزشی شما با مشارکت در این سرمایه‌گذاری آشنا خواهید شد.


ویژگی های دوره

  • ایجاد آگاهی عمومی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • آگاهی از نحوه مشارکت در فعالیت‌های ساخت‌وساز
  • آگاهی از نحوه ارتباط مسکن و سرمایه و راه‌های کنترل آن

سرفصل آموزشی

  1. مروری بر مفاهیم کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
  2. مروری بر مقررات مرتبط با فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
  3. وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
  4. مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برای سرمایه‌گذاران
  5. مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برای اقتصاد
  6. مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برای سیستم بانکی کشور

برنامه کلاسها

نام دورهکدهزینه (تومان)خرید/جزئیات
حضوریکد A140.000 ثبت نام
غیر حضوریکد B90.000 ثبت نام

عکس و فیلم دوره های پیشین

فرم نظرات