اساتید دارای رکود علمی دانشگاه آزاد شناسایی شدند :علیرضا رهایی گفت: آیین نامه ای تحت عنوان تشویق و رکود چند سال گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی مصوب و ابلاغ شده بود اما به صورت کامل اجرایی نشده بود.

 وی افزود: در سال جاری فرصتی پیش آمد و ارزیابی بر روی این آیین نامه انجام گرفت تا براین اساس معیارهای مربوط به موفقیت، تشویق و رکود اعضای هیات علمی نیز مجدد بررسی شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: در سال جاری این آیین نامه در یک نمونه گیری بر روی ۲۰ هزار عضو هیات علمی دانشگاه پیاده سازی شد و تعدادی از اعضای هیات علمی مشمول این آیین قرار گرفتند.

رهایی تاکید نمود: بیش از هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مشمول موضوع رکود علمی قرار گرفتند بنابراین به همه افرادی که مشمول رکود علمی قرار می گرفتند اطلاع رسانی شد.

وی اظهار داشت: موضوع رکود علمی اعضای هیات علمی برای دانشگاه مهم است و باید این افراد تحرک علمی پیدا کرده و فعالیت های خود را تشدید نمایید .

ارزیابی ترمی و سالی از اعضای هیات علمی دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان نمود: برنامه داریم اعضای هیات علمی دانشگاه را به صورت ترمی و سالی ارزیابی کنیم. | اساتید دارای رکود علمی دانشگاه آزاد شناسایی شدند

رهایی گفت: تا براین اساس در پایان هر ترم یا یک سال کارنامه عملکرد برای اعضای هیات علمی تدوین شود.

وی افزود: به دنبال راه اندازی یک پرتال یکپارچه می باشیم  تا براساس آن سامانه جامع نظارت و ارزیابی انجام شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد تاکید نمود: از تمامی واحدهای دانشگاه درخواست کردیم تا شرایط فعالیت علمی و آموزشی اساتید را فراهم نمایند  بنابراین تامین فضای استقرار نیز مورد توجه است.

رهایی گفت: اگر عضو هیات علمی که در زمره رکورد علمی تعیین شده است مستنداتی دارد می تواند مستندات خود را به دانشگاه ارائه نماید تا مدارک برای خروج از رکود علمی مجدد بررسی شود.

وی عنوان نمود : در صورتی که موضوع رکورد علمی اعضای هیات علمی افراد در مراکز دانشگاهی ادامه یابد روند فعالیت وی با مشکل مواجه خواهد شد مگر اینکه این فرد فعالیت خود را اصلاح نماید . | اساتید دارای رکود علمی دانشگاه آزاد شناسایی شدند

اساتید دارای رکود علمی دانشگاه آزاد شناسایی شدند

موسسه نوین ارائه دهنده انواع دوره های آموزشی .

فرم مشاوره

 

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است