برنامه ماهانه دوره‌های آموزشی

کد دورهعنوان دورهتاریخ برگزاریتاریخ برگزاری
۳۰۱۱کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS (مقدماتی و پپیشرفته)پنجشنبه و جمعه (ساعت ۹ الی ۱۷)۱۹-۲۰ اسفند
۳۰۱۲کارگاه آموزشی نرم افزار LISREL
پنجشنبه (ساعت ۹ الی ۱۷)۱۲ اسفند
۳۰۱۶کارگاه آموزش مقاله نویسیجمعه (ساعت ۹ الی ۱۷)۱۳ اسفند
۳۰۱۵کارگاه آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسیجمعه (ساعت ۹ الی ۱۷)۱۳ اسفند
۳۰۱۷کارگاه آموزش جستجوی پیشرفته علمی
پنجشنبه (ساعت ۱۴ الی ۱۸)۱۹ اسفند