مدیریت دانش


مشخصات مدرس

آقای مجتبی کریمی کلیمانی


مشخصات دوره

مدت زمان دوره : 8 ساعت

نوع دوره :اطلاعات کامل دورهما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری است. در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است. سازمان‌های کنونی، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان‌ پیشی گرفته‌اند. چنین سازمان‌هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام«مدیریت دانش» می‌باشند. برخی از سازمان‌ها براین باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت کرد.


ویژگی های دوره

ایجاد آگاهي و درك و بصيرت درباره مديريت دانش

ايجاد رابطه‌اي نزديكتر با مشتريان از طریق مدیریت دانش

پادگيري كارآمدتر و مؤثرتر كاركنان

آشنایی با بهره‌وري بيشتر از سرمايه‌هاي انساني

سرفصل آموزشی

  • تعريف و مفهوم مدیريت دانش
  • ویژگی سازمان یادگیرنده و رهبران در سازمانهای یاد دهنده
  • مراحل عملیاتی کردن مدیريت دانش در سازمان‌ (مراحل پیاده‌سازی)
  • عوامل موفقیت و چالش‌های مدیريت دانش

برنامه کلاسها

نوع  دوره کد هزینه خرید/جزئیات
 حضوری کد A 140000 ثبت نام

محصولات مرتبط با دورهعکس و فیلم دوره های پیشین

فرم نظرات

دیدگاهتان را بنویسید