اطلاعات کامل دورهدوره Lisrel توسط بسیاری از دانشجویان، اساتید و پژهشگران به‌خصوص در رشته‌های علوم انسانی و مدیریت جهت انجام پژوهش‌های پیشرفته و آزمون اثرات متغیرها در پایان‌نامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد .

کارگاه آموزش کاربردی لیزرل که توسط این مؤسسه آموزش الکترونیکی نوین به صورت حضوری و غیر‌حضوری برگزار می‌شود و مفاهیم اساسی درباره این نرم‌افزار و استفاده از آن را آموزش می‌دهد.

از مهمترین ویژگی های برنامه لیزرل فراهم کردن امکانات خود برای حل طیف گسترده ای از مدل‌ها برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان می‌باشد . همچنین در علوم اجتماعی و به طور فزاینده در پژوهش های سلامت پزشکی و عمومی و دیگر علوم تجربی و انسانی ، مدل LV یک ابزار آماری ضروری است.چارچوب مدل لیزرل بر اساس روابط میان متغیرهای پنهان بر اساس بنا شده است.

نرم افزار لیزرل دارای دو قابلیت گرافیکی و برنامه‌نویسی است که البته روش برنامه‌نویسی مناسب‌تر از روش گرافیکی می‌باشد. در این کارگاه که تماماً بر جنبه‌های کاربردی این نرم‎‌افزار پرداخته می‌شود، آموزش کامل این نرم افزار ارائه خواهد گردید.

مدل‌های خروجی لیزرل در عمومی‌ترین شکل آن شامل دو بخش است: مدل اندازه‌گیری و مدل معادلات ساختاری .

مدل اندازه‌گیری نشان می‌دهد متغیرهای پنهان و یا سازه فرضی توسط متغیرهای مشاهده‌شده با هم همبستگی دارد که آن خواص اندازه‌گیری(روایی و اعتبار) متغیرهای مشاهده‌شده را توصیف می‌کند .

موارد کاربرد لیزرل:

روش لیزرل ضمن آن‌که ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدل‌هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است .


ویژگی های دوره

 

– آموزش لیزرل به صورت کاربردی و عملی

– آموزش نحوه گزارش خروجی‌های لیزرل

– راهنمای کامل کار با بخش‌های مختلف لیزرل

سرفصل آموزشی

 

1) آشنایی با مفاهیم پایه

2) تحلیل مسیر

3) تحلیل عاملی تاییدی

4) مدل یابی معادلات ساختاری

برنامه کلاسها

le>

 

تعداد جلساتهزینه (تومان)ثبت نام
کد A200000 ثبت نام
کد B200000 ثبت نام
کد A200000 ثبت نام
کد B200000 ثبت نام
کد A200000 ثبت نام
کد B200000 ثبت نام
کد A200000 ثبت نام
کد B200000 ثبت نام
کد A200000 ثبت نام
کد B200000 ثبت نام

عکس و فیلم دوره های پیشین

فرم نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *