قیود بین دو جمله ای

قید کلمه ای است که چگونگی انجام یافتن فعل یا مفهوم صفتی یا معنی کلمه دیگری را به چیزی از قبیل زمان ، مکان ، حالت  و… مقیّد می سازد .

خوب قیدها در هر زبانی وجود دارند و ما در این بخش میخواهیم در مورد قیدها و به طور خاص‌تر قیود بین دو جمله‌ای صحبت کنیم.

بررسی انواع قید در زبان انگلیسی

خوب است بدانید روان صحبت کردن (Fluency) یکی از مهم‌ترین اهداف زبان آموز است. کلیه کسانی که یک زبان خارجی یا زبان زبانی بجز زبان مادری خود یاد می‌گیرند، نمی‌خواهند در حد یک زبان آموز ساده و مبتدی باقی بمانند و مهارت مکالمه آن‌ها در حد چند جمله ساده باشد.

جالب است بدانید  وقتی بخواهید درباره سطح زبانتان هم صحبت کنید، حتما از یک قید استفاده خواهید کرد. در دنیای گرامر زبان انگلیسی، قیدها در مکالمات خیلی رایج هستند‌، اما از آنجایی که غیرقابل پیش بینی هستند، برای بسیاری از زبان آموزان سردرگم کننده به نظر می رسند.

مهارت در مبحث قیدها نه تنها باعث می‌شود بهترصحبت کنید، بلکه به طور قابل توجهی مهارت‌های نگارش را هم تقویت می‌کند.

همانگونه که می دانید، قید یک فعل و صفت یک اسم را توصیف می کند.

در دنیای زبان انگلیسی، انواع مختلفی از قیدها وجود دارند و هر کدام قوانین و استثناهای خودشان را دارند. با این حال پنج مورد از رایج‌ترین قیدها در زبان انگلیسی، قید حالت (manner)، قید زمان (time)، قید تکرار (frequency)، قید مکان (place) و قید مقدار (degree) هستند.

در زیر نمونه‌های از قیدهای دو جمله ای را می‌توانید مشاهده کنید.

قیود بین دو جمله
مطلب قبلیمطلب بعدی