مبانی سوخت واحتراق

مفاهیم حرارت وگرما

شرح عملكرد عمومي پكيج هاي شوفاژ ديواري

انواع پكيج هاي ديواري از نظر محفظه احتراق

بررسي مدل هاي مختلف پكيج هاي شوفاژ ديواري

شرح اجزاي پكيج شوفاژ ديواري

طرز كار پکیج

رفع عیب و تعمیرات تخصصی

تفاوت ها درمدلهای مختلف

ابزار و تجهيزات نصب و تعميرات

اصول و مراحل نصب پکیج

سرويس و تعميرات پكيج

سيستم كنترل و برق دستگاه پكيج شوفاژ ديواري

روش تامين هواي لازم جهت احتراق و محدوديت هاي نصب پكيج شوفاژ ديواري

دودكش و ضوابط مربوطه

سرويس منوال

سختي آب و تدابير لازم