اطلاعات کامل دورهامروزه بررسی رابطه تابعی بین متغیرهای مختلف و برآورد توابع مختلف در مطالعات انجام شده در بررسی‌های اقتصادی و مالی، نقش مؤثری ایفا می‌کند. یکی از بهترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای مورد استفاده برای برآورد رگرسیونی توابع مختلف آماری برای اطمینان از صحت نتایج بدست آمده، نرم افزار Eviews است. این برنامه یکی از نرم‌افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش‌های اقتصادسنجی بویژه روش‌های جدید آن می‌باشد. چنانچه یک محقق اقتصادی بخواهد بطور جدی در زمینه تحقیقات اقتصادی فعالیت نماید ضروری است در کنار آموزش تکنیک‌های جدید اقتصادسنجی با نرم‌افزارهای با قابلیت نظیر Eviews نیز آشنا شوند. با توجه به گسترده شدن روزبه‌روز علم اقتصاد و مدل‌های اقتصادی و پیچیدگی روابط بین متغیرهای اقتصادی دیگر به هیچ عنوان امکان تحلیل و تخمین سیستم‌ها و مدل‌های اقتصادی بدون کمک گفتن از نرم افزار میسر نیست. از دید بسیاری از محققین اقتصاد سنجی بکارگیری آسان روش‌های var(نامحدود و ساختاری)و مدل‌های ARIMA از مزیت‌های این نرم‌افزار نسبت به سایر نرم‌افزارهای مشابه است. این نرم‌افزار دو حالته هم برای برنامه‌نویسی و هم برای اجرای رویه‌های از پیش نوشته شده به صورت محاوره‌ای به گونه‌ای طراحی شده که امروزه یکی از مهمترین برنامه‌های نرم افزاری مورد استفاده اقتصاددانان در سطح دنیاست.


ویژگی های دوره

محاسبه سری‌های زمانی و ایجاد آنها

تخمین‌های خطی و غیرخطی سیستم معادلات ساده و سیستم معادلات همزمان

رسم نمودارهای پراکنش دایره‌ای و میله‌ای و نقطه‌ای و دیگر نمودارهای کاربردی

ایجاد بانک اطلاعاتی

استفاده از ماتریس و توابع موجود در داخل نرم‌افزار

تخمین مدل‌های اقتصادی با روش VAR

امکان تبادل اطلاعات با دیگر نرم‌افزارهای تحت ویندوز

آزمون‌های مختلف جهت دقت تخمین‌ها و بررسی وجود خطای همبستگی، شکست ساختاری.

امکان برنامه‌نویسی در محیط نرم‌افزار برای تحلیل سیستم‌های کلان اقتصادی.

 

سرفصل آموزشی

1.مقدمه‌ای بر Eviews

2.بررسی مانائی داده‌ها

3.مدل‌های رگرسیون

4.مفاهیم آماره‌های R-square و F-statistics

5.بررسی همبستگی

6.بررسی ناهمسانی

7.پیش‌بینی ایستا و پویا

8.علیت گرانجر

9.آزمون هم انباشتگی

10.آزمون ریشه واحد

11.مدل تصحیح خطا

12.مدل تصحیح خطای برداری

13.مدل VAR نامقید

14.سیستم معادلات همزمان

15.الگوهای هم انباشتگی ARDL

16.الگوهای خود توضیح برداری ساختاری SVAR

17. مدل‌های خانواده ARCH و GARCH

برنامه کلاسها

نام دورهکدهزینهخرید/جزئیات
حضوریکد A320,000 ثبت نام
حضوریکد B320,000 ثبت نام
غیر حضوریکد B140000 ثبت نام
حضوریکد A آبان‌ماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوریکد B آبان‌ماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوریکد A آذرماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوریکد B آذرماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوریکد A دی‌ماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوریکد B دی‌ماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام

عکس و فیلم دوره های پیشین

فرم نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *