اطلاعات کامل دورهپانل دیتا شامل روش‌های برآورد اقتصادسنجی برای داده‌های ترکیبی است. مجموعه داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش هستند که در طی زمان‌های مختلف جمع‌آوری شده‌اند. یعنی یک مدل داده‌های پانل حاوی اطلاعاتی در زمان و مکان است که شامل N مولفه در T دوره زمانی است. از داده‌های پانلی در مسائلی که نمیتوان صرفا به صورت سری زمانی یا برش‌های مقطعی بررسی کرد می‌توان استفاده کرد مثلاً در بررسی تابع تولید می‌توان تغیرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک کرد. داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری برای شناسائی و اندازه‌گیری اثراتی را فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی قابل شناسائی نیستند. مدل‌های پانل دیتا در حال حاضر یکی از پررونقترین موضوعات تحقیقاتی به شمار می‌رود که اغلب مقالات ،پایان‌نامه‌ها و تحقیقات اقتصادی با این روش صورت می‌گیرد. در این دوره دانشجویان با مبانی نظری و تحقیقاتی نرم‌افزارهایی که با آن می‌توان مدل‌های پانل دیتا را بکار گرفت آشنا می‌شوند.


ویژگی های دوره

ارائه روش‌های اقتصادسنجی کاربردی به لحاظ تئوری و عملی

تحلیل سیاست‌های اقتصادی به روش کلی

آشنائی با الگوهای پیش‌بینی بازارهای مختلف

سرفصل آموزشی

  1. مدل‌های random effect و fixe effect
  2. مدل‌های اثرات تجمعی pooling
  3. مفهوم بلندمدت و کوتاه‌مدت در مدل‌ها
  4. پانل دیتا با رویکرد panel-var

برنامه کلاسها

نام دوره کد هزینه خرید/جزئیات
حضوری A ۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوری  B ۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوری A ۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوری  B ۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوری A ۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوری  B ۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوری A ۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
حضوری B ۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
غیر حضوری کد C ۱۶۰٫۰۰۰ ثبت نام

محصولات مرتبط با دورهعکس محصول عنوان محصول قیمت محصول خرید
کتاب اقتصاد مهندسی کتاب اقتصاد مهندسی 35,000 تومان افزودن به سبد خرید
کارگاه روش تحقیق q 120,000 تومان افزودن به سبد خرید
کتاب اقتصاد خرد اقتصاد خرد 30,000 تومان افزودن به سبد خرید
اطلاعات-حسابداری-و-تصمیم-گیری-مدیران اطلاعات حسابداری و تصمیم‌گیری مدیران 22,000 تومان افزودن به سبد خرید
مبانی آمار و احتمال مبانی آمار و احتمال 35,000 تومان افزودن به سبد خرید
تفکر-استراتژیک-مدیران تفکر استراتژیک مدیران و تاثیر آن در بهبود عملکرد شغلی 25,000 تومان افزودن به سبد خرید
کتاب مدیریت مالی مالی(1) به همراه مجموعه سوالات آمادگی کارشناسی ارشد با پاسخ 30,000 تومان افزودن به سبد خرید
نقش_کیفیت_سود_و_کیفیت_حسابرسی_ب نقش کیفیت سود و کیفیت حسابرسی بر هزینه و سرمایه 20,000 تومان افزودن به سبد خرید
مالیات بر ارزش افزوده 20,000 تومان افزودن به سبد خرید
مهلت های اقدام در برات و چک و ضمانت اجرای عدم رعایت آنها 8,500 تومان افزودن به سبد خرید
پکیج آموزش نرم افزار SMART PLS (با رویکرد پایان نامه و مقاله نویسی) 75,000 تومان افزودن به سبد خرید
lisrel پکیج دوره Lisrel پکیج آموزش نرم افزار LISREL 75,000 تومان افزودن به سبد خرید
پکیج آموزش نرم افزار SPSS 75,000 تومان افزودن به سبد خرید
amos بسته نقره ای ویژه AMOS 80,000 تومان افزودن به سبد خرید

عکس و فیلم دوره های پیشین

فرم نظرات

دیدگاهتان را بنویسید