اطلاعات کامل دورهمدیریت اثربخش و کارا پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دستیابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است( به عنوان مثال بودجه‌بندی سرمایه‌ای). این امر تنها مختص بودجه‌بندی منابع بلندمدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه‌مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است. هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.


ویژگی های دوره

 • شناخت مفاهیم کاربردی در مدیریت مالی
 • توانایی شناسایی اوراق بهادار مناسب برای سرمایه‌گذاری
 • تحلیل بنیادی اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه
 • تدوین صورتهای مالی آتی شرکتها
 • استراتژیهای سرمایه‌گذاری مناسب

سرفصل آموزشی

 1. اصول و مفاهیم مدیریت مالی
 2. فهم و تحلیل صورتهای مالی
 3. مدیریت مالی پیشرفته
 4. ارزشیابی سرمایه گذاری‌ها
 5. بررسی موارد خاص در مدیریت مالی
 6. حسابداری مدیریت
 7. بررسی بازار پول و سرمایه
 8. بررسی اوراق بهادار و ارزش‌گذاری اوراق بهادار
 9. مدیریت سبد اوراق بهادار
 10. اقتصاد مدیریت

برنامه کلاسها

نام دوره کد هزینه خرید/جزئیات

عکس و فیلم دوره های پیشین

فرم نظرات

دیدگاهتان را بنویسید