آشسنایی با مجلات علمی

کارگاه رایگان آشنایی با مجلات معتبر علمی برگزار شد

مرکز آموزشی نوین پنجشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه، کارگاه رایگان آشنایی با مجلات معتبر علمی برگزار کرد. بر اساس محتوای مطالب، در بخش اول اطلاعات کلی درباره پایگاه‌های اصلی نمایه کننده مجلات علمی از جمله (Thomson Reuters, Scopus, Isc, Pubmed) تشریح شد و سپس روش‌های پیدا کردن مجلات مورد نظر در هر یک از این پایگاه‌های علمی آموزش داده شد.

در ادامه اصطلاحات رایج در این حوزه از قبیل Impact Factor, Immediacy Index, H-index, Cited Half-Life با توجه به اهمیت‌شان کاملاً توضیح داده شد.در بخش دوم خانم دکتر صبوری مدرس کارگاه، نحوه پیدا کردن ایندکس مجلات مختلف را بیان نمود و سپس در مورد موتورهای جستجوی مقالات به زبان انگلیسی و غیر انگلیسی، مقالات رشته‌های خاص و رتبه‌بندی ژورنالها، سایت‌های مفید و کاربردی را برای دانشجویان و محققین معرفی کردند. در پایان هم زمانی برای پرسش و پاسخ عزیزان درباره مطالب و رفع اشکال اختصاص داده شد.

isc isi scopus pubmed

***دانلود فایل آموزشی***

 

مطلب قبلیمطلب بعدی