کلاس یک روزه حل تست ept
کلاس جمع بندی روز ۴شنبه شهر کرج و ۵شنبه شهر تهران مبتنی بر حل تست سوالات ۴ گزینه ای خواهد بود.
🔺فرصتی استثنایی برای افزایش شانس قبولی
مطلب قبلیمطلب بعدی