آموزشی تهیه گزارش آنالیز تاخیرات پروژه و نمونه‌های اجرایی به روش ساده و روان

120,000 تومان

دسته:

توضیحات

پکیج آموزشی تهیه گزارش آنالیز تاخیرات پروژه و نمونه های اجرایی به روش ساده و روان

فهرست مطالب :

 وضعیت زمان انجام پروژه ها در ایران
مروری برعارضه یابی تاخیرات پروژه ها
مدیریت دعاوی از منظر PMBOK
آشنایی با مفاد قراردادهای پروژه
دستور العمل ها و بخش نامه لازم جهت تهیه گزارش
تهیه گزارش آنالیز تاخیرات
جمع بندی گزارش آنالیز لایحه تاخیرات
استفاده از MSP در محاسبه و تاثیر تاخیرات