اصول حسابداری 1

350,000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول : مفاهیم حسابداری
فصل دوم : معادله حسابداری
فصل سوم : تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی
فصل چهارم : صورتهای مالی حسابداری
فصل پنجم : اصالح )تعدیل( حسابها
فصل ششم : بستن حسابها
فصل هفتم : کاربرگ و روشهای ارزیابی موجودی کاالا
فصل هشتم : حسابداری خرید و فروش کاالا
فصل نهم : صورتهای مالی و بستن حسابها در موسسات بازرگانی
فصل دهم : استهالک داراییهای ثابت

توضیحات

کتاب اصول حسابداری 1

 تألیف : مدرس و مهندس فرشاد زارعی مجد
انتشارات: نوآوران دانش
موضوع : حسابداری- راهنمای آموزشی عالی ( Accounting- Study and Teaching (Higher
چاپ اول:۱۳۹۶

 

انتشارات نو آوران دانش با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی آغاز به فعالیت نموده و آماده ارائه خدمات ، سفارش چاپ کتاب ، خدمات چاپ کتاب ،و خدمات دیگر را با کیفیت بالا و به صورت تضمینی انجام می دهد.

جهت ثبت سفارش و مشاوره رایگان جهت چاپ کتاب و ویراستاری با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۹۳۷۹۶۶۴۶۰۸

۰۲۱۶۶۵۶۸۹۰۳