سرگذشت رزا پارکز :چاپ کتاب

کتاب سرگذشت رزا پارکز

من رویایی دارم؛ روزی بر روی تپه های سرخ” جورجیا ” فرزندان برده های پیشین و فرزندان برده داران پیشین با یکدیگر پشت میزهای برادری خوتهند نشست.

من رویایی دارم؛ روزی ایالت” میسی سیپی “،”ایالتی”بیابانی” خسته از گرمای سوزان ظلم و بی عدالتی، به سبزه زار آزادی و عدالت بدل خواهد شد.

من رؤیایی دارم؛ چهار کودک من روزی در سرزمینی زندگی خواهند کرد که با رنگ پوستشان قضاوت نشوند بلکه با ظرفیت شخصیتشان سنجیده شوند.

 • با این ایمان می توانیم از کوه یاس، سنگ امید استخراج کنیم؛
 • باهم تلاش کنیم، با هم به زندان برویم؛
 • با هم برای آزادی قد علم کنیم؛

با یقین به روزی که آزاد خواهیم شد

دکتر لوتر کینگ

فهرست مطالب

 • فصل اول: چگونه همه چیز آغاز شد
 • فصل دوم: نه فقط چون دختری کوچک
 • فصل سوم: تعلیم در آموزشگاه مونتگومری
 • فصل چهارم: ازدواج و فعالیت
 • فصل پنجم: مبارزه ما برای دفاع از حق رای دادن
 • فصل ششم: منشی کمیته اجراییه اتحادیه ملی پیشبرد حقوق” رنگین پوستان “
 • فصل هفتم: اوج خشونت سفید پوستان
 • فصل هشتم: شما بازداشت هستی
 • فصل نهم: آنها با بد کسی درافتادند
 • فصل دهم: مهاجرت ما به دیترویت
 • فصل یازدهم: سال ها قبل تا به امروز

تألیف: فاطمه عزیزی

انتشارات: موجک

تعداد صفحات:۱۲۳

چاپ اول: زمستان۱۳۹۵

انتشارات نو آوران دانش با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی آغاز به فعالیت نموده و آماده ارائه خدمات ، سفارش چاپ کتاب ، خدمات چاپ کتاب ،و خدمات دیگر را با کیفیت بالا و به صورت تضمینی انجام می دهد.

جهت ثبت سفارش و مشاوره رایگان جهت چاپ کتاب و ویراستاری با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۹۳۷۹۶۶۴۶۰۸

۰۲۱۶۶۵۶۸۹۰۳