شهر و رویکرد کارآفرینی

15,000 تومان

[flipbook pdf=”https://novinelc.com/wp-content/uploads/2018/11/کتاب-دوم-شهر-و-رویکرد-کارآفرینی-2.pdf”]