مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان | چاپ کتاب   :با افزایش  نگرانی ها در مورد محیط زیست در دهه گذشته، در کنار توسعه صنعت و در فرآیند عملیاتی زنجیره تاٌمین باید به آلودگی های محیطی نیز توجه شود. همه ی راه حل های این مسئله بهتر است در قالب یک رویه زنجیره تامین جامع به نام زنجیره تامین سبز ترکیب شود.(چاپ کتاب مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان)

کتاب مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان| چاپ کتاب

فعالیت های اقتصادی اعم از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خدمات همگی به نوعی از منابع طبیعی استفاده می کنند و به آن ها وابستگی دارند. در کنترل داشتن منابع طبیعی، آب، انرژی،معادن که در تولید کالاها و خدمات نقش دارند، تاثیر بسیار زیادی بر روی محیط زیست دارد این تاثیرات شدید ممکن است مثبت (مثل افزایش کیفیت یا افزایش مدت استفاده از منبع ) یا منفی ( مثل آلودگی محیط، تهی سازی و به خطر انداختن منابع طبیعی ) باشند.(چاپ کتاب مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان)

هدف کتاب مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان| چاپ کتاب

این کتاب با هدف بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین سبز مشتری محور و عملکرد سازمانی شرکت های صنایع فلزی شهرک صنعتی کاوه به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد شرکت ها در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت.

تالیف:دکتر مسعود قربان حسینی ، سعیده جعفری راد

انتشارات: موجک

تعداد صفحات:۱۲۷

چاپ اول: بهار۱۳۹۶

انتشارات نو آوران دانش با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی آغاز به فعالیت نموده و آماده ارائه خدمات ، سفارش چاپ کتاب ، خدمات چاپ کتاب ،و خدمات دیگر را با کیفیت بالا و به صورت تضمینی انجام می دهد.

جهت ثبت سفارش و مشاوره رایگان جهت چاپ کتاب و ویراستاری با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۹۳۷۹۶۶۴۶۰۸

۰۲۱۶۶۵۶۸۹۰۳