کارگاه آموزشی پیشرفته نرم افزار R حضوری

300,000 تومان